PRESENTACIÓ

El Banc de recursos per a la docència s’emmarca dins la mesura «Vetllar perquè els continguts de la docència no siguin sexistes i perquè no s’ometi la dimensió de gènere en els programes de les assignatures en què sigui pertinent considerar-la» del Primer i el Segon pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquesta secció del web de l’Observatori posem a l’abast del professorat material per a facilitar la introducció de la perspectiva de gènere a la docència universitària, tot oferint eines que permetin la reflexió i el coneixement al voltant de les diferències i desigualtats entre dones i homes i posant l’accent en el caràcter de construcció social del gènere i en l’impacte que aquest element té a l’aula pel que fa a les maneres d’aprendre i de transmetre el coneixement.

Els materials que s’hi proposen han estat elaborats conjuntament amb part del professorat de la UAB, de manera que la millora o l’ampliació d’aquests materials està oberta als vostres suggeriments i participacions.