RIDEG
Revista Interdisciplinar de Estudios de Género

DL: B.9703-2012 / ISSN: 2014-6043
Castellano / English


Presentació
Normes i drets de publicació
Procés de selecció
Equip
Números anteriors
Últim número
PDF
Títol, autor/a, paraula clau

Consell de Redacció

Sílvia Carrasco Pons
Direcció - Vicerectora d'Estudiants i Cooperació de la UAB

Montserrat Rifà Valls
Adjunta de direcció - Directora de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB

Laura Duarte Campderrós
Secretària i administradora del web - Tècnica de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB

Consell Científic

En procés de constitució