RIDEG
Revista Interdisciplinar de Estudios de Género

DL: B.9703-2012 / ISSN: 2014-6043
Castellano / English

 

Presentació
Normes i drets de publicació
Procés de selecció
Equip
Números anteriors
Últim número
PDF
Títol, autor/a, paraula clau

Presentació

RIDEG. Revista Interdisciplinar d'Estudis de Gènere és una publicació electrònica creada per l'Observatori per a la Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona com a acció de la mesura 4.1. del Segon pla d'acció per a la igualtat entre dones i homes de la UAB, "Difondre els resultats de les recerques amb orientació de gènere".

L'objectiu és publicar els resultat dels estudis, recerques i reflexions teòriques que es realitzen en matèria de gènere des de qualsevol disciplina o àmbit de coneixement.

La revista publica dos números l'any, un dels quals preferiblement és el recull de les ponències que es presenten a la jornada anual que organitza l'Observatori per a la Igualtat en matèria de dones i desigualtat, i l'altre número està format pels articles seleccionats després de passar per un procés d'avaluació.